کلاسیک

کلاسیک

سعید خزاعی

لیست آهنگ ها

Pathet1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Pathet2 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Pathet3 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moon2 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moon2 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moon1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moon3 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Verklarte Nacht, for string sextet, Op. 4: Sehr Breit Und Langsam گوش کنید
آرنولد شونبرگ