علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچی

عطیه عیار

لیست آهنگ ها

دیوونه دوست داشتنی گوش کنید
علیرضا طلیسچی
ای داد بر من گوش کنید
علیرضا طلیسچی
آی دل خودم گوش کنید
علیرضا طلیسچی
میرم پی کارم گوش کنید
علیرضا طلیسچی
نفس کی بودی تو گوش کنید
علیرضا طلیسچی
من همونم گوش کنید
علیرضا طلیسچی
تو فکر می کنی کی ای گوش کنید
علیرضا طلیسچی
آهنگ غمگین گوش کنید
علیرضا طلیسچی
عزیزی گوش کنید
علیرضا طلیسچی
دلی گوش کنید
علیرضا طلیسچی