درخشنده

درخشنده

غزل بصیری

لیست آهنگ ها

کوکه حالم گوش کنید
سینا درخشنده
تو طاقت نداری گوش کنید
سینا درخشنده
میشنوی حرفامو گوش کنید
سینا درخشنده
نگو بهم هیس گوش کنید
سینا درخشنده
مگه هرکی هرکیه گوش کنید
سینا درخشنده
یار همیشگیم گوش کنید
سینا درخشنده
بد تو فکرتم گوش کنید
سینا درخشنده
عشق من گوش کنید
سینا درخشنده
حال ناب گوش کنید
سینا درخشنده
خیال تو گوش کنید
سینا درخشنده
هوای تو گوش کنید
سینا درخشنده