علی یاسینی

علی یاسینی

💫💕mahsa💕💫

لیست آهنگ ها

این روزا گوش کنید
علی یاسینی
ازم دور شین گوش کنید
علی یاسینی
جنگ گوش کنید
علی یاسینی
نترس گوش کنید
علی یاسینی
اگه به من بود گوش کنید
علی یاسینی
تو دیوونه بودی گوش کنید
علی یاسینی
به چی زل میزنی گوش کنید
علی یاسینی
بعد تو گوش کنید
علی یاسینی