جواد مقدم

جواد مقدم

مرتضی مرآتی

لیست آهنگ ها

با این دلای مبتلا گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
بیا پریشون بشیم همه مجنون بشیم گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
نور دو عینه این عالمینه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
ای که به شام سیاه مهتابی گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
رویای من اینه رویای شیرینه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم