تنها

تنها

لیست آهنگ ها

آواز ابوعطا گوش کنید
اسحاق انور
این دل رفت گوش کنید
محسن ابراهیم زاده
به من بخند گوش کنید
بمرانی
گیسو گوش کنید
بمرانی
پپرونی گوش کنید
بمرانی
گذشتن و رفتن پیوسته گوش کنید
بمرانی
تنهای تنها گوش کنید
بمرانی
تنهاست گوش کنید
مصباح قمصری
قرمز گونه گوش کنید
امین کریمی
قدحی دردست گوش کنید
داوود آزاد
شهر حسود گوش کنید
علی زند وکیلی
لحظه ی شیرین (تنظیم مجدد) گوش کنید
علی زند وکیلی