همایون شجریان

همایون شجریان

13208

لیست آهنگ ها

امشب کنار غزلهای من بخواب گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
بار دگر فراموشی گوش کنید
همایون شجریان
عاشقی گوش کنید
همایون شجریان
بخش 1 گوش کنید
همایون شجریان
بخش 2 گوش کنید
همایون شجریان
هجوم خاطره گوش کنید
همایون شجریان
هجوم خاطره گوش کنید
همایون شجریان