در هوای بیخودی

در هوای بیخودی

پانته آ ذبیحی

لیست آهنگ ها

در هوای بیخودی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
نی نوازی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
طره ی طرار گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
عیشم مدام است گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
تکنوازی نی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
دگر باره بشوریدم گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
بی من مرو گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
نی نوازی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
طرب اندر طرب گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
اندر میان جان گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
آواز و نی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
اندر شمار بی دلان گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
تش باد گوش کنید
محسن شریفیان
خاک خورشید گوش کنید
محسن شریفیان
فانوس گوش کنید
محسن شریفیان
دریایی گوش کنید
محسن شریفیان
ماهی فروش گوش کنید
محسن شریفیان
سیراف گوش کنید
محسن شریفیان
جزیره گوش کنید
محسن شریفیان
لیوا گوش کنید
محسن شریفیان
گفتگو گوش کنید
محسن شریفیان
پریزاد گوش کنید
محسن شریفیان
سی تو گوش کنید
محسن شریفیان
قبیله ی لیلی / من از قبیله ی لیلی ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
مرگ قو / شنیدم که چون ... گوش کنید
عباس مهرپویا
غروب پاییز / نسیم سرد مثل ... گوش کنید
عباس مهرپویا
عاشق نخواهم شد / شیشه ی قلبم شکست ... گوش کنید
عباس مهرپویا
کولی گُل فروش / ای کولی گُل فروش ... گوش کنید
عباس مهرپویا
فانوس / در میان گریه هام ... گوش کنید
عباس مهرپویا
صدا کن مرا / صدا کن مرا ... گوش کنید
عباس مهرپویا
قایق ران / ساحل بی قرار شب ... گوش کنید
عباس مهرپویا
آه / آه شرر زای من ... گوش کنید
عباس مهرپویا
ساز غمگین / ساز غمگین و غریب من ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
من که در تو مُرده ام / من که در تو ... گوش کنید
عباس مهرپویا
گریه کردم اشکم ندیدی / کوچه ی تنگ دلم را ... گوش کنید
عباس مهرپویا
خال سیاه / خال تو فکند مرغ دلم ... گوش کنید
عباس مهرپویا
ساز غمگین / آن زمان ها ... (1) گوش کنید
عباس مهرپویا
آسمان می گرید امشب / آن زمان ها ... (2) گوش کنید
عباس مهرپویا
نوایی (بر اساس مقام نوایی، موسیقی تربت جام) گوش کنید
بیژن بیژنی
کامبیز روشن روان
یاد باد ضربی خوانی بداهه گوش کنید
محمد معتمدی
نفس نفس گوش کنید
روزبه نعمت اللهی