مازیار

مازیار

نازنین اوتادی

لیست آهنگ ها

همسر گوش کنید
مازیار
باغچه گوش کنید
مازیار
آرزوی فردا گوش کنید
مازیار
بت گوش کنید
مازیار
شهید گوش کنید
مازیار
یوسف گمگشته گوش کنید
مازیار
سرگشته گوش کنید
مازیار
پیکره گوش کنید
مازیار
آدم برفی گوش کنید
مازیار
فریاد گوش کنید
مازیار
سراب گوش کنید
مازیار
وطن گوش کنید
مازیار
تنهایی گوش کنید
مازیار
ساقی گوش کنید
مازیار
فریاد (بی کلام) گوش کنید
مازیار
ملامت گوش کنید
مازیار