امیر عباس

امیر عباس

amir k

لیست آهنگ ها

بریم دریا گوش کنید
امیرعباس گلاب
عشق تو گوش کنید
امیرعباس گلاب
بازم رفت گوش کنید
امیرعباس گلاب
دیوونه گوش کنید
امیرعباس گلاب
تو از کجا پیدات شد گوش کنید
امیرعباس گلاب
از تو ممنونم گوش کنید
امیرعباس گلاب
بانو جان گوش کنید
امیرعباس گلاب
بابایی گوش کنید
امیرعباس گلاب
توسل گوش کنید
امیرعباس گلاب
زیبای لعنتی گوش کنید
امیرعباس گلاب
گونه گوش کنید
امیرعباس گلاب
سادس گوش کنید
امیرعباس گلاب
صدای بارون گوش کنید
امیرعباس گلاب