رادیو

رادیو

heliarostami

لیست آهنگ ها

اپیزود 1 : در دنیای تو ساعت چند است گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود ۲ : برف روی کاج ها گوش کنید
دیالوگ باکس
سرنوشت گوش کنید
دیالوگ باکس
اپیزود 8 : دوران عاشقی گوش کنید
دیالوگ باکس