لیست دلبر

لیست دلبر

فیروز جبرئیل زاده

لیست آهنگ ها

ای جونم ای دلبر گوش کنید
امید جهان
عاشقم گوش کنید
هوروش بند
اینجه گولو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
نباتی گرایلی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
شیروان ماهنی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
گلدی بابا گوش کنید
جمشید نجفی
تصنیف ایکی سی بیربویدا گزن گوزل لر گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
تصنیف تلو گوش کنید
آقاخان عبدالله یف
قاراباغ شکسته سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی