مجیدمستان

مجیدمستان

مجید

لیست آهنگ ها

در شب گیسوان تو گوش کنید
پرواز همای
شبان آهسته میگریم گوش کنید
پرواز همای
بی کس گوش کنید
پرواز همای