ترانه های گلچین 97

ترانه های گلچین 97

ابوالفضل ابراهیمی کیا

لیست آهنگ ها

یادته که گوش کنید
شهاب ناطقی
عاشقتم از راه دور گوش کنید
شهاب ناطقی
الان یه ساله گوش کنید
شهاب ناطقی
تا کی گوش کنید
شهاب ناطقی
درگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی
چجوری بگم باورت شه گوش کنید
شهاب ناطقی
تصمیمتو بگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
گفتم حقیقت نیست گوش کنید
شهاب ناطقی
یه قهوه گوش کنید
شهاب ناطقی
یادته که گوش کنید
شهاب ناطقی
عاشقتم از راه دور گوش کنید
شهاب ناطقی
الان یه ساله گوش کنید
شهاب ناطقی
تا کی گوش کنید
شهاب ناطقی
درگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی
چجوری بگم باورت شه گوش کنید
شهاب ناطقی
تصمیمتو بگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
گفتم حقیقت نیست گوش کنید
شهاب ناطقی
یه قهوه گوش کنید
شهاب ناطقی
یادته که گوش کنید
شهاب ناطقی
عاشقتم از راه دور گوش کنید
شهاب ناطقی
الان یه ساله گوش کنید
شهاب ناطقی
تا کی گوش کنید
شهاب ناطقی
درگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی
چجوری بگم باورت شه گوش کنید
شهاب ناطقی
تصمیمتو بگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
گفتم حقیقت نیست گوش کنید
شهاب ناطقی
یه قهوه گوش کنید
شهاب ناطقی
یادته که گوش کنید
شهاب ناطقی
عاشقتم از راه دور گوش کنید
شهاب ناطقی
الان یه ساله گوش کنید
شهاب ناطقی
تا کی گوش کنید
شهاب ناطقی
درگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی
چجوری بگم باورت شه گوش کنید
شهاب ناطقی
تصمیمتو بگیر گوش کنید
شهاب ناطقی
گفتم حقیقت نیست گوش کنید
شهاب ناطقی
یه قهوه گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی
شال گردن گوش کنید
شهاب ناطقی