آلبوم

آلبوم

مرضیه باورصاد

لیست آهنگ ها

پیر بید بی کسی گوش کنید
دیدار محمودی
چهارشنبه سوری گوش کنید
دیدار محمودی
آواز با کمانچه گوش کنید
دیدار محمودی
پارای مجال گوش کنید
دیدار محمودی
آواز با تار گوش کنید
دیدار محمودی
کوک مست(بی کلام) گوش کنید
دیدار محمودی
مقدمه گل گیس گوش کنید
دیدار محمودی
آواز گل گیس گوش کنید
دیدار محمودی
گل گیس گوش کنید
دیدار محمودی
بلال گوش کنید
دیدار محمودی
درد جدایی گوش کنید
دیدار محمودی
سفر ماه گل گوش کنید
دیدار محمودی
چهار میخ دل گوش کنید
دیدار محمودی
چرخ گردون گوش کنید
دیدار محمودی
سوگلی(بی کلام) گوش کنید
دیدار محمودی