اقبالی 🍸🍸🍸🍸🍸

اقبالی 🍸🍸🍸🍸🍸

سعید اقبالی

لیست آهنگ ها

این قافله عمر عجب می گذرد گوش کنید
احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد گوش کنید
احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست گوش کنید
احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین گوش کنید
احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ گوش کنید
احمد شاملو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو گوش کنید
احمد شاملو
سوت جمعه گوش کنید
فرهاد مهراد
مرد تنها گوش کنید
فرهاد مهراد
بدون رفیق (ارانتس انگیر) گوش کنید
فرهاد مهراد
سقف گوش کنید
فرهاد مهراد
من با مدادم سرانجام گوش کنید
احمد شاملو
پس آن گاه زمین به سخن درآمد گوش کنید
احمد شاملو
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است گوش کنید
احمد شاملو
کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است گوش کنید
احمد شاملو
یالان گوش کنید
محسن یگانه
تقاص گوش کنید
محسن یگانه
حاجت گوش کنید
مهدی یراحی
دلاویزترین گوش کنید
محمد نوری
نقش بر آب گوش کنید
محمد نوری
دلت می خواد کی باشم گوش کنید
خشایار اعتمادی
باید به تو برگردم گوش کنید
خشایار اعتمادی
کابوس گوش کنید
اشکان خطیبی
دوئل گوش کنید
آروین صاحب