علی یاسینی ❇

علی یاسینی ❇

👑«Fatemeh»👑

لیست آهنگ ها

تو دیوونه بودی گوش کنید
علی یاسینی
خنده هامو دوست داشت گوش کنید
علی یاسینی
بعد تو گوش کنید
علی یاسینی
به چی زل میزنی گوش کنید
علی یاسینی
راه بیا گوش کنید
علی یاسینی
اگه به من بود گوش کنید
علی یاسینی
نترس گوش کنید
علی یاسینی
جنگ گوش کنید
علی یاسینی