بیات ترک بنان

بیات ترک بنان

پیام

لیست آهنگ ها

آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۵۱، ویولون گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک (شهابی)، پیانو گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، سه تار ۱ گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، سه تار ۲ گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز بیات ترک، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۶۲، تار گوش کنید
غلامحسین بنان