من

من

asma

لیست آهنگ ها

خزان عشق گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
غم مخور گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
این قرارمون نبود گوش کنید
هوروش بند
لیلی بی عشق گوش کنید
هوروش بند
لیلی بی عشق گوش کنید
هوروش بند
خالیه جای تو (ورژن جدید) گوش کنید
هوروش بند