قرایتی

قرایتی

شهریار تهرانی

لیست آهنگ ها

آیه ۱ تا آیه ۵ - سوره الفجر گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۶ تا آیه ۱۴ - سوره الفجر گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۵ تا آیه ۲۰ - سوره الفجر گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۲۱ تا آیه ۲۶ - سوره الفجر گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۲۷ و آیه ۳۰ - سوره الفجر گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی