بدرد نخورا

بدرد نخورا

علی شراهی

لیست آهنگ ها

رفتی گوش کنید
علی زند وکیلی
دیوانه ی شهر گوش کنید
حمید هیراد
تازه یادم میفته که تو رفتی گوش کنید
مریم حیدرزاده
تازه یادم میفته که تو رفتی گوش کنید
مریم حیدرزاده
تازه یادم میفته که تو رفتی گوش کنید
مریم حیدرزاده
تازه یادم میفته که تو رفتی گوش کنید
مریم حیدرزاده
شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی