سنتی

سنتی

محسن

لیست آهنگ ها

آواز بختیار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مال به بار گوش کنید
دیدار محمودی
کوچکله گوش کنید
اردشیر کامکار
فرج علیپور
آواز محلی بختیاری گوش کنید
ملک محمد مسعودی
پای ثابتم گوش کنید
محسن ابراهیم زاده