شاد

شاد

farhad Sheibanifar

لیست آهنگ ها

عمو سبزی فروش گوش کنید
مرتضی احمدی
چغندر پخته گوش کنید
مرتضی احمدی
یه کلاغی گوش کنید
مرتضی احمدی
فلفل نمکی گوش کنید
مرتضی احمدی
حریرم گوش کنید
مرتضی احمدی
آی رپتی پتینا گوش کنید
مرتضی احمدی
آره آره گوش کنید
مرتضی احمدی
چرا همچین می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
سیاه گوش کنید
مرتضی احمدی
زن خوبه گوش کنید
مرتضی احمدی
آتیش گرفته گوش کنید
مرتضی احمدی
دیگه عاشق نمی شم گوش کنید
مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر گوش کنید
مرتضی احمدی
آی کَم مَک گوش کنید
مرتضی احمدی
حمومی گوش کنید
مرتضی احمدی
توپخونه گوش کنید
مرتضی احمدی
محصولِ شهر اصفهان گوش کنید
مرتضی احمدی
زن میگیرم گوش کنید
مرتضی احمدی
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم گوش کنید
مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
دلبرِ من گوش کنید
مرتضی احمدی
لب غنچه گوش کنید
مرتضی احمدی
کلنگ گوش کنید
مرتضی احمدی
عروسی گوش کنید
مرتضی احمدی
شمس العماره گوش کنید
مرتضی احمدی
شاطر علی ممد گوش کنید
مرتضی احمدی
دلگیر نمیشم گوش کنید
مرتضی احمدی
عُذرا خانوم گوش کنید
مرتضی احمدی
درباره این اثر گوش کنید
مرتضی احمدی
شاه کج کلاه گوش کنید
مرتضی احمدی
آید بُرون گوش کنید
مرتضی احمدی
از هند اومدم گوش کنید
مرتضی احمدی
حریرُم گوش کنید
مرتضی احمدی
گندم کی میخوره گوش کنید
مرتضی احمدی
دم گاراژ بودم گوش کنید
مرتضی احمدی
شاه کج کلاه گوش کنید
مرتضی احمدی
میمیرم و مردم گوش کنید
مرتضی احمدی
سَرِ شب گوش کنید
مرتضی احمدی
هَوو گوش کنید
مرتضی احمدی