класическую музыку

класическую музыку

سحر

لیست آهنگ ها

Coro: Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Duetto: Et in unum Dominum گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Coro: Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Coro: Gratias agimus tibi گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Coro: Gratias agimus tibi گوش کنید
یوهان سباستین باخ
Coro: Qui tollis peccata mundi گوش کنید
یوهان سباستین باخ