لیست سنتی

لیست سنتی

دیوید پاشا

لیست آهنگ ها

قصه باران گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
معمای شاه (تیتراژ آغازین) گوش کنید
سالار عقیلی
رقصیدن سرو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
فکر تو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
تصنیف جلوه گل گوش کنید
صدیق تعریف
تصنیف جلوه گل گوش کنید
صدیق تعریف