کسرا

کسرا

کسرا شکرانی

لیست آهنگ ها

مرد تنها گوش کنید
فرهاد مهراد
شوخیه مگه گوش کنید
حمید هیراد
شوخیه مگه گوش کنید
حمید هیراد
هنوز همونم گوش کنید
آرش AP
مسیح