سمفونیک

سمفونیک

امیر صوفی

لیست آهنگ ها

به چشمان زیبایش (برای کوارتت زهی) گوش کنید
کارن کیهانی
همان یک شرار و هیچ (برای ابوا) گوش کنید
کارن کیهانی
واپسین رنگ (برای فلوت و پیانو) گوش کنید
کارن کیهانی
نامش انسان است (برای پیانو چهاردستی) گوش کنید
کارن کیهانی
و آستینش از اشک تر بود... (برای کوارتت زهی ایرانی) گوش کنید
کارن کیهانی