من

من

غربت نشین

لیست آهنگ ها

تصنیف کلام حافظ ساخته کیخسرو پورناظری (جانی و صد آه) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان