Dangsho - Mad o Nay

Dangsho - Mad o Nay

NGHASEMI

لیست آهنگ ها

باد گناهکار گوش کنید
گروه دنگ شو
خطا کردم گوش کنید
گروه دنگ شو
خطا نیست گوش کنید
گروه دنگ شو
عطار گوش کنید
گروه دنگ شو
چیزی گوش کنید
گروه دنگ شو
به ش ط گوش کنید
گروه دنگ شو
خلیج گوش کنید
گروه دنگ شو
حباب گوش کنید
گروه دنگ شو
خورشید می شوم گوش کنید
گروه دنگ شو
آخر قصه گوش کنید
گروه دنگ شو