سنتی

سنتی

مریم نوری

لیست آهنگ ها

پرده دل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز دشتی دیده تر گوش کنید
ملک محمد مسعودی
محلی یار مهربون گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بی کلام پرده دل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بیقرار گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بی کلام گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دنباله ی آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
داده دل و گلمی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام گوش کنید
ملک محمد مسعودی
پرده دل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دنباله ی آواز خسرو شیرین گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز غریبی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز خون گروی (خون گریه) گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف مهربونی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
هر بار این درو گوش کنید
ماکان بند
ساز و آواز 1 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز دشتی دیده تر گوش کنید
ملک محمد مسعودی
داده دل و گلمی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
پرده دل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
آواز محلی بختیاری گوش کنید
ملک محمد مسعودی
به سوی تو گوش کنید
علی زند وکیلی
آه سرد گوش کنید
علی زند وکیلی
ترانه ی بلال بلال گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز بختیار گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ترانه ی بلال بلال گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
افسار گوش کنید
محسن چاوشی
سینا سرلک
لالایی گوش کنید
علی زند وکیلی
نقطه سر خط گوش کنید
رضا صادقی
حواسم بهت بود گوش کنید
رضا صادقی
شهرزاد گوش کنید
محسن چاوشی
ساز و آواز 1 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
دنگ و فنگ گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
ساز و آواز 1 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
تصنیف چویل گوش کنید
ملک محمد مسعودی
بی بی مریم گوش کنید
کوروش اسدپور
ترانه ی خروسخون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تصنیف گلم ای گوش کنید
ملک محمد مسعودی
داینی گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 2 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 2 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 2 گوش کنید
ملک محمد مسعودی
ساز و آواز 2 گوش کنید
ملک محمد مسعودی