1

1

منصور

لیست آهنگ ها

دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای
ای میهنم (تیتراژ فیلم یتیم خانه ایران) گوش کنید
پرواز همای
تنها مرا رها کن گوش کنید
پرواز همای
باز چه خورده ای بگو گوش کنید
پرواز همای
دیوانه تر شدم گوش کنید
پرواز همای