مهدی احمدوند

مهدی احمدوند

morteza 🎤

لیست آهنگ ها

جادوی چشم تو گوش کنید
شهرام شکوهی
مدارا گوش کنید
شهرام شکوهی
دل دیوونه گوش کنید
شهرام شکوهی
دلم خونه گوش کنید
شهرام شکوهی
گل و خار گوش کنید
شهرام شکوهی
چشمات گوش کنید
مهدی احمدوند
من و تو گوش کنید
شهرام شکوهی
نگو میرم گوش کنید
شهرام شکوهی
اسیر عشق گوش کنید
شهرام شکوهی
اسیری (قصه عشق) گوش کنید
شهرام شکوهی