کریمی

کریمی

سعیدعباسی

لیست آهنگ ها

عذار نیلی و قد خم و چشم تر آوردم گوش کنید
حاج محمود کریمی
رفتی ای مسافر بی من گوش کنید
حاج محمود کریمی
با قد خمیده خسته عمه گوش کنید
حاج محمود کریمی
چه ها کشیدی بگو هر آنچه دیدی بگو گوش کنید
حاج محمود کریمی
اختر من هلال من ماه من گوش کنید
حاج محمود کریمی