قدیمی

قدیمی

Muhammad

لیست آهنگ ها

میمیرم برات گوش کنید
علی خزایی
بارون گوش کنید
علی خزایی
هم اتاقی گوش کنید
علی خزایی
حرفامو بشنو گوش کنید
علی خزایی
آهای تو گوش کنید
علی خزایی
خاطره گوش کنید
علی خزایی
بی تو... گوش کنید
علی خزایی
فرصت نشد گوش کنید
علی خزایی
نرو گوش کنید
علی خزایی
نگام نکن گوش کنید
علی خزایی
یکی بود یکی نبود گوش کنید
علی خزایی
مگه گناهم چی بود گوش کنید
علی خزایی
نه این تو نیستی گوش کنید
علی خزایی