bi kalam

bi kalam

سجاد

لیست آهنگ ها

تلویح گوش کنید
نوید نقره زاد
بی آنکه با من حرفی بزند گوش کنید
نوید نقره زاد
دور باطل گوش کنید
نوید نقره زاد
هرگز چهره کسی را فراموش نمیکنم گوش کنید
نوید نقره زاد
آنسوی انتها گوش کنید
نوید نقره زاد
مغشوش گوش کنید
نوید نقره زاد
فریفته گوش کنید
نوید نقره زاد
بیراهه راه گوش کنید
نوید نقره زاد
تلواسه گوش کنید
نوید نقره زاد
لحظه ها گوش کنید
گروه کامنت
فرسنگ ها گوش کنید
گروه کامنت
دایره ها گوش کنید
گروه کامنت
با مسیره باد گوش کنید
گروه کامنت