بهترین های چارتار

بهترین های چارتار

بهاره نجفی

لیست آهنگ ها

باران تویی گوش کنید
گروه چارتار
باران تویی گوش کنید
گروه چارتار
آشوبم گوش کنید
گروه چارتار
مرا به خاطرت نگه دار گوش کنید
گروه چارتار
آسمان هم زمین می خورد گوش کنید
گروه چارتار
لیلاچه گوش کنید
گروه چارتار
باران تویی (ریمیکس) گوش کنید
گروه چارتار
AFX
هندسه گوش کنید
گروه چارتار
زن دیوانه گوش کنید
گروه چارتار
جاده می رقصد گوش کنید
گروه چارتار
ببر گوش کنید
گروه چارتار