بوشهری

بوشهری

sajjad

لیست آهنگ ها

دشتی و دشتستانی فایز 2 گوش کنید
میرزاعلی چهرازی
بگو که عاشق منی گوش کنید
فریدون آسرایی
ساز و آواز دشتی 1 گوش کنید
داوود مهذبیه
خسرو شیرین (دشتی) 4 گوش کنید
حسین قوامی
ساز و آواز دشتی 1 گوش کنید
داوود مهذبیه
آواز 1 گوش کنید
گروهی از هنرمندان
درآمد اول گوش کنید
رسول اکبری
فایز خوانی 1 گوش کنید
سیف الدین آشتیانی
فایز خوانی 2 گوش کنید
سیف الدین آشتیانی
فایز خوانی 2 گوش کنید
سیف الدین آشتیانی
فایز خوانی دشتی 1 گوش کنید
یاسین
فایز (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
دشتی فایز و باباطاهر گوش کنید
رضا صالحی
فایز دشتی 2 گوش کنید
منصور حسن پور
فایز خوانی دشتی 1 گوش کنید
یاسین
فایز دشتی 1 گوش کنید
منصور حسن پور
فایز (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
فایز و مفتون گوش کنید
محسن شریفیان
گل شیرین گوش کنید
نریمان فاضلی
تیام گوش کنید
نریمان فاضلی
بلال گل و آهای گل گوش کنید
نریمان فاضلی
بلال گل و آهای گل گوش کنید
نریمان فاضلی
بی کلام گوش کنید
نریمان فاضلی
چشمه کوهرنگ گوش کنید
نریمان فاضلی
گل شیرین گوش کنید
نریمان فاضلی
بلال گل و آهای گل گوش کنید
نریمان فاضلی
چشمه کوهرنگ گوش کنید
نریمان فاضلی
تیام گوش کنید
نریمان فاضلی
بی کلام گوش کنید
نریمان فاضلی
گل بی خار گوش کنید
نریمان فاضلی
لالائی خف گوش کنید
نریمان فاضلی
چویل گوش کنید
نریمان فاضلی
بندرعباسی گوش کنید
ناصر عبدالهی
دوست دارم زندگی رو گوش کنید
سیروان خسروی
گل گلدون گوش کنید
شهاب بخارایی