اصیل

اصیل

امیر حسین

لیست آهنگ ها

رقصیدن سرو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
سوگند گوش کنید
محمد معتمدی
تنگ تنهایی گوش کنید
محمد معتمدی
حانیه گوش کنید
سالار عقیلی
چهار مضراب تصنیف ماهور گوش کنید
سالار عقیلی
حاصل زندگی (بیات ترک) گوش کنید
سالار عقیلی
فکر تو گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
روی او گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
شهیدان عشق گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
قصه باران گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
دریای طوفانی گوش کنید
سالار عقیلی
امین بیات
محاله عاشقم باشه گوش کنید
محمد اصفهانی