فرشاد جمالی

فرشاد جمالی

مانی حسن پور

لیست آهنگ ها

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم گوش کنید
فرشاد جمالی
فردین خلعتبری
آواز مجنون گوش کنید
تهمورس پورناظری
فرشاد جمالی