سهراب (۱۵ مهر ۱۳۰۷ کاشان ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ تهران)

سهراب (۱۵ مهر ۱۳۰۷ کاشان ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ تهران)

نواک

لیست آهنگ ها

گذر زمان گوش کنید
فرید طباخیان
به باغ همسفران گوش کنید
صدف دستمال چی
چه کسی می داند... گوش کنید
هادی فیض آبادی
قیر شب گوش کنید
مهدی مدرس