دوسش دارم

دوسش دارم

علی صادقی

لیست آهنگ ها

خاکستر سیگار گوش کنید
سالار سپه روم
شمشیر گوش کنید
حامد زمانی
شمشیر گوش کنید
حامد زمانی
یهو میذاره میره گوش کنید
رامین بی باک