گیم نت

گیم نت

امیرحسین سلگی

لیست آهنگ ها

Ready or Not گوش کنید
Tom Salta
Halo Canticles گوش کنید
Kazuma Jinnouchi
Assassins Creed IV Black Flag Main Theme گوش کنید
Brian Tyler
The Last of Us گوش کنید
Gustavo Santaolalla
Sinister Breed گوش کنید
گروهی از هنرمندان
No Escape گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dead Man Walking گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Unity گوش کنید
گروهی از هنرمندان
On Fathers Watch گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Chase by Chase Basis گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Breach Party گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Versailles for Sore Eyes گوش کنید
گروهی از هنرمندان