نوحه

نوحه

ff

لیست آهنگ ها

یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منیم پناهیم امیدگاهیم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
با این دلای مبتلا گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
نور دو عینه این عالمینه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
من از اون روزی که کامم رو به تربت دادم گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
با این دلای مبتلا گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
بیا پریشون بشیم همه مجنون بشیم گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
نور دو عینه این عالمینه گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
حرم قبله رازم گوش کنید
کربلایی جواد مقدم
زینب زینب گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
منیم پناهیم امیدگاهیم گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده