صادقی و بابک

صادقی و بابک

mina

لیست آهنگ ها

تو که حساسی گوش کنید
رضا صادقی
بابک جهانبخش
خواب گوش کنید
بابک جهانبخش
من و بارون (با همصدایی رضا صادقی) گوش کنید
بابک جهانبخش
دلقک گوش کنید
محمد اصفهانی
شکایت هجران گوش کنید
محمد اصفهانی