بوی شرجی عبدالهی

بوی شرجی عبدالهی

سیدمحمدعلی فاطمی نسب

لیست آهنگ ها

نازتکه (پیش درآمد) گوش کنید
ناصر عبدالهی
نازتکه گوش کنید
ناصر عبدالهی
تو رفتی گوش کنید
ناصر عبدالهی
زلف رها گوش کنید
ناصر عبدالهی
بهانه گوش کنید
ناصر عبدالهی
بوی شرجی (پیش درآمد) گوش کنید
ناصر عبدالهی
بوی شرجی گوش کنید
ناصر عبدالهی
غصه گوش کنید
ناصر عبدالهی
اشک طوفان زا گوش کنید
ناصر عبدالهی
نقش جمال گوش کنید
ناصر عبدالهی
احمد ثانی گوش کنید
ناصر عبدالهی
نازتکه (بی کلام) گوش کنید
ناصر عبدالهی