دوست داشتنی

دوست داشتنی

رامینی

لیست آهنگ ها

نرو گوش کنید
ماکان بند
شیک گوش کنید
ماکان بند
با تو آرومم گوش کنید
ماکان بند
چشمای تو گوش کنید
ماکان بند
پنجره گوش کنید
ماکان بند
بازیچه گوش کنید
ماکان بند
دیوونه بازی گوش کنید
ماکان بند
ای داد گوش کنید
ماکان بند
مثله کوه گوش کنید
ماکان بند
این خیابونا گوش کنید
ماکان بند
بارون گوش کنید
ماکان بند
هر بار این درو گوش کنید
ماکان بند
با تو آرومم گوش کنید
ماکان بند
هر بار این درو گوش کنید
ماکان بند
وای دل بیقرارم گوش کنید
بهنام بانی
معذرت گوش کنید
شهاب مظفری