سلیم

سلیم

مجی یعقوبی

لیست آهنگ ها

به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
خون بس گوش کنید
گروه دارکوب