معاصر

معاصر

نوید مسجدی

لیست آهنگ ها

سنتور تنها 3 گوش کنید
پویا سرایی
پژمان حدادی
20000 سنتور زیر دریا گوش کنید
پدرام درخشانی
ماهور گوش کنید
اسدالله ملک
فضل الله توکل
ماهور گوش کنید
داوود آزاد
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
رقص از خیال تو آموزم گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
غزل عاشق و کف زنان گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا