لیلا

لیلا

لیلا شمس پور

لیست آهنگ ها

تلویح گوش کنید
نوید نقره زاد
بی آنکه با من حرفی بزند گوش کنید
نوید نقره زاد
دور باطل گوش کنید
نوید نقره زاد
هرگز چهره کسی را فراموش نمیکنم گوش کنید
نوید نقره زاد
آنسوی انتها گوش کنید
نوید نقره زاد
مغشوش گوش کنید
نوید نقره زاد
فریفته گوش کنید
نوید نقره زاد
بیراهه راه گوش کنید
نوید نقره زاد
تلواسه گوش کنید
نوید نقره زاد
تیک تاک گوش کنید
سامان جلیلی
حیف 2 گوش کنید
سامان جلیلی
دستمه گوش کنید
سامان جلیلی
حماقت گوش کنید
سامان جلیلی
چه حال خوبیه گوش کنید
سامان جلیلی
راحت مرو گوش کنید
سامان جلیلی
حرفای تکراری گوش کنید
سامان جلیلی
از دل بی قرارم گوش کنید
سامان جلیلی
بی انصاف گوش کنید
سامان جلیلی