احمد

احمد

مجید ادینه

لیست آهنگ ها

تک نوازی سه تار 1 گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی سه تار 2 گوش کنید
داوود آزاد
تک نوازی سه تار گوش کنید
پویان بیگلر
وحید تاج
چهار مضراب گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
سوت پایان گوش کنید
کارن همایونفر
دلکش گوش کنید
علی اکبر شهنازی
دلکش گوش کنید
علی اکبر شهنازی
چهارمضراب و ادامهی دلکش گوش کنید
علی اکبر شهنازی
اصفهان گوش کنید
فرزاد میلانی